Aktualności

Wyższa mom sex Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w partnerstwie z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu rozpoczyna realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Opracowanie buy levitra i upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych”.